En slaktvåg för max 200 kg.

Stabilotherm tillverkar många olika bra tillbehör för jakt. Företaget säger själva att de står i en ständig utvecklingsfas där hållbarhet och service ska genomsyra både verksamheten och produktportföljen. Med hållbarhet menas att produkterna ska hålla i längden. Företaget har ett starkt miljöintresse och styr mot materialval för en hållbar miljöutveckling. Alla produkter har självklart garanti för materialfel.

Det här är en praktisk och lättanvänd slaktvåg för jaktbruk. Vågen monteras enkelt upp och vikten på viltet mäts genom att helt enkelt hänga det i en krok under vågen. Två krokar för upphängning medföljer.

 

pris 369 kr hos bla Active Outfit

 

Länkar